Otto Trienekens

Kennissessie over Positieve Gezondheid, samenlevingsstress en psychologische veiligheid. Hoe kunnen we toebewegen naar een gezondere samenleving? Welke (omgevings)factoren horen hierbij
Door: Otto Trienekens

Workshopronde 1 | 11.45 uur | Podium: ‘Lonkende perspectieven’

In deze kennissessie gaan we in op het thema ‘positieve gezondheid’. Resultaten uit recent wetenschappelijk onderzoek worden gedeeld en verbonden aan thema’s als ‘samenlevingsstress’ en psychologische veiligheid. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om gezond te kunnen leven. Maar dat is breder dan alleen de medische kant van gezondheid. Wat is een gezonde leefomgeving eigenlijk? Welke factoren en aspecten spelen hier een belangrijke rol in? Hoe kunnen we de inzichten uit de recente onderzoeken gebruiken als lonkend perspectief om toe te bewegen naar een -op alle niveaus- gezondere samenleving?

Verwacht een kennissessie van Otto Trienekens bomvol relevante informatie, nieuwe inzichten en suggesties hoe dit thema te gebruiken in jouw eigen context!

Over Otto
Otto Trienekens is architect, onderzoeker, wetenschapper en manager bij de Veldacademie. De Veldacademie is een onderzoeksplatform voor sociaal-ruimtelijke stedelijke ontwikkeling en is opgericht als schakel tussen de gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen.

Otto wordt gedreven door de innerlijke ambitie ‘gezonde’ steden te maken. Positieve gezondheid staat bij hem hoog op de agenda. Hoe kunnen we met z’n allen de stedelijke leefomgeving zo inrichten dat er aantrekkelijke leefmilieus ontstaan die in ruimtelijk en sociaal opzicht matchen? Otto is opgeleid aan de TU Delft en heeft als architect zo’n vijftien jaar gebouwd en in de uitvoering gewerkt. Meestal aan binnenstedelijke bouwopgaven. Geleidelijk kwam hij in de binnenstedelijke ontwikkeling terecht.

 

Meer over de Veldacademie
Otto is medeoprichter van de Veldacademie. Deze werd negen jaar geleden opgericht op verzoek van de gemeente Rotterdam. Het gemeentebestuur wilde vanuit de wijk gaan werken en ontwikkelen en toen bleek dat er nauwelijks kennis voorhanden was over partijen ín de wijken. Het idee was dat als je die kennis zou bundelen, je tot betere wijkontwikkeling kon komen. ‘Mijn opdracht was een wijkgericht kenniscentrum op poten te zetten in combinatie met onderwijsinstanties zodat we veel beter in kaart konden brengen wat er in een wijk speelt en waar de behoeftes lagen. Op basis van die gebundelde kennis wilde Rotterdam betere woonwijken gaan ontwikkelen’. De Veldacademie werkt altijd vanuit het perspectief van bewoners en ondernemers in het gebied. De aanpak bestaat uit het organiseren van gesprekken tussen de verschillende partijen. Ze hebben methodieken ontwikkeld om de kennis die voortkomt uit de gesprekken met focusgroepen te selecteren en te visualiseren. ‘Hiermee brengen we een cyclus op gang van kennisontwikkeling: we selecteren, visualiseren en gaan weer terug de wijk in om een verdiepingsslag te maken. Net zo lang tot we snappen wat er speelt en in welke richting je de oplossing moet zoeken’.