Projecten

Hoewel onze dochterlabels ieder hun eigen identiteit hebben, zoeken we in diverse projecten juist de synergie op. We bundelen onze krachten (en die van onze samenwerkingspartners) en creëren met elkaar, ieder vanuit onze eigen expertise, een betekenisvol en impactvol programma. Altijd vanuit onze gezamenlijke ontwikkelflow, waarin we relevante gedegen kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven combineren om zo tot bewuste keuzes en doordachte daadkracht te komen. En daarmee het verschil te maken.

Daarnaast werken we in diverse projecten nauw samen met andere zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners, die ieder op hun eigen wijze het verschil maken.

Bij Meaningful Matters kijken we meerdimensionaal en is ons aanbod integraal!
Bekijk hieronder een selectie van onze projecten en samenwerkingen. Wil je ook samen met ons bouwen aan mooie projecten? Neem dan contact met ons op.

Een greep uit onze gezamenlijke projecten en samenwerkingen

Future Leaders leiderschapsweek

Avicenna en Empowering Center hebben hun krachten gebundeld in een nieuw intensief en actief programma voor jonge, toekomstige leiders.

Toezien met oog voor de toekomst

Samen met de NVTZ organiseren we het jaarcongres, dat in 2023 in het teken staat van toezicht houden met oog op de toekomst.

Hoe stem je beleid af op realiteit?

In het leiderschapstraject voor de G4 faciliteren we inspirerende ontmoetingen tussen de topambtenaren en bewoners in de wijken.

In co-creatie terug naar de bedoeling

Opleidingsinstituut KMBV en Avicenna hebben samen een integraal ontwikkeltraject uitgevoerd binnen alle lagen van zorgorganisatie Thebe.

Nieuwe perspectieven in toezichthouden

In samenwerking met Executive Search Bureau Maes & Lunau heeft Avicenna een ontwikkeltraject opgezet voor aankomende toezichthouders en commissarissen.

Waar ligt jouw kracht?

Empowering Center, Opleidingsinstituut KMBV én Avicenna bieden samen diverse individuele trajecten aan, waarin  ontmoetingen op alle niveaus centraal staan.

Ook met ons bouwen aan mooie projecten? Neem dan contact op.

Opleiden van burgers en mantelzorgers

Met hun ervaring en expertise dragen Opleidingsinstituut KMBV en Avicenna bij aan de ontwikkeling van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht.

Reële simulaties voor de praktijk

Voor brancheverenigingen NVTZ, VTW en VTOI-NVTK ontwikkelt en organiseert Avicenna praktijksimulaties om voorzitters van raden van toezicht te professionaliseren.

Ontwikkeling op alle lagen

Bij en met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie faciliteren Avicenna en KMBV een optimale samenwerking op alle organisatieniveaus.

Van meemaken naar mee-maken

Co-creatie met opdrachtgever en deelnemers is de basis van het ABD kandidatenprogramma: een praktische ‘werkplaats’, waarin actualiteit en realiteit integreren.

De kracht van specialisatie én combinatie

Vanuit eigen specialisatie, maar met de synergie van de combinatie, hebben Empowering Center, Avicenna en KMBV een traject op maat uitgevoerd bij Dimence.

Kijken door een andere bril

Docenten en studenten van de Toneelacademie Maastricht participeren in diverse Avicenna modules en nemen deelnemers mee in hun artistieke wereld.

Ook met ons bouwen aan mooie projecten? Neem dan contact op.

“Meaningful Matters weet een sprankelende omgeving te creëren waar je je in een snoepwinkel van leiderschap en ontwikkeling waant.
Zoveel verschillende rijke beelden, zoveel beleving en inzicht! Aan jou de keuze. “

drs. Rick Koster, presentatie-deskundige, trainer en coach