Ilonka de Haan en nieuwkomers

Best Practice over polarisatie, het creëren van nieuwe netwerken, verbindingen en wederzijdse integratie. In de huidige samenleving is polarisatie een hot topic. Geloof, etniciteit, afkomst en ‘onbekend maakt onbemind’ liggen hier vaak aan ten grondslag. Hoe kunnen we -juist nu- contact met elkaar aangaan ondanks cultuurverschillen? In deze Best Practice gaan we het hebben over de waarde van het creëren van nieuwe netwerken, verbindingen en wederzijdse integratie. En wat dat oplevert! Door: Ilonka de Haan en nieuwkomers

Workshopronde 2 | 13.45 uur | Podium: ‘Over de muren heen kijken’

Contact maken, elkaar leren kennen en ondanks cultuurverschillen verbinding aangaan met behoud van eigenwaarde. Relaties leggen die zorgen voor begrip en wederzijdse integratie. Hoe dan?! In de huidige samenleving is polarisatie een hot topic. Op steeds meer plekken in de wereld gaan brandhaarden over in grote vuurzeeën. Geloof, etniciteit en afkomst liggen hier vaak aan ten grondslag. Ook in ons eigen land zien we dat er een flinke kloof bestaat tussen diverse bevolkingsgroepen. Vaak gebaseerd op niets meer dan onbekendheid en onbegrip. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? Hoe kunnen we juist die verbinding met elkaar opzoeken, aangaan en daar ons voordeel mee doen? Want als je met elkaar verbonden bent, mogen ook de verschillen er zijn.

In deze Best Practice vertelt Ilonka de Haan, bestuurder van de Stichting Buddy to Buddy, samen met nieuwkomers, over hun weg naar verbinding en participatie. Over de mooie vriendschappen, maar ook over de hobbels en vooroordelen die zij tegen komen in relatie met anderen. Over de prachtige leermomenten, maar ook over de struggle om ‘erbij te horen’. Over het laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen bieden. Laat je in deze sessie verrassen door changemaker Ilonka én deze enthousiaste nieuwkomers, die graag laten zien wat eenvoudige verbindingen kunnen doen. In het klein, en in het groot.

Over Ilonka
Ilonka de Haan
gelooft erin dat iedereen een unieke bijdrage levert aan anderen. De kunst is om jezelf te ontdoen van beperkende overtuigingen en stress. Zodat je vrij en onbevangen jouw verhaal kunt vertellen en je het leven gaat leiden wat bij jou hoort. Als mens, coach, trainer én bestuurder van Buddy to Buddy, is Ilonka er voor mensen en organisaties die hier een stap mee willen maken. Haar aanpak is liefdevol confronterend en gericht op eigen verantwoordelijkheid. Ze vindt het een sport om ongrijpbare gevoelens om te buigen naar concrete acties met resultaat, zowel innerlijk voelbaar als in de buitenwereld zichtbaar. Hierbij komt haar commerciële achtergrond als marketingmanager (tot 2001) haar goed van pas. Ilonka gebruikt alles wat zij in haar leven aan bagage en tools heeft verzameld. Als bestuurder van Stichting Buddy to Buddy faciliteert zij dat inmiddels in 18 steden Nederlanders en migranten aan elkaar gekoppeld worden vanuit een gelijkwaardigheid en laagdrempelig contact van mens tot mens. Hierdoor doorbreken mensen hun isolement en hebben ze meer kans op een menswaardig bestaan.

 

Over Buddy to Buddy
Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten aan stads- of dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Hiermee bouwt ze aan een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal met elkaar verbonden zijn. Zoals een menselijk lichaam ziek kan worden wanneer sommige cellen niet in contact, niet in verbinding, met de rest van het lichaam staan en niet in lijn met het geheel opereren, geloven wij dat een samenleving met teveel geïsoleerde groepen uiteindelijk ook als geheel ziek zal worden. Wanneer dit gebeurt heeft dit effect op iedereen. Zo zien we in het vluchtelingendebat soms zorgwekkende symptomen en koortsachtige reacties van ons collectieve maatschappelijke lichaam; de polarisatie, uitingen van vreemdelingenhaat en verbale en fysieke agressie. Wanneer mensen of groepen te lang geïsoleerd leven en niet meedoen in de maatschappij, kan dit op termijn problemen voor iedereen brengen.