Opleiden van burgers en mantelzorgers

Door de enorme toename van zorgbehoevenden en de beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals wordt er nu en in de toekomst meer en meer een beroep gedaan op burgers en mantelzorgers. Om deze mensen goed te ondersteunen en op te leiden wordt de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht opgezet. In samenwerking met vele organisaties werken Opleidingsinstituut KMBV en Avicenna mee aan dit veelbelovende initiatief.

Bekijk onze andere projecten

 • Reële simulaties voor in de dagelijkse praktijk

 • De kracht van specialisatie én combinatie

 • Future Leaders Leiderschapsweek

 • In co-creatie terug naar de bedoeling

 • Kijken door een andere bril

 • Nieuwe perspectieven in toezichthouden

 • Hoe stem je beleid af op realiteit?

 • Ontwikkeling op alle lagen

 • NVTZ jaarcongres

 • Van meemaken naar mee-maken

 • Waar ligt jouw kracht?