The road to.... het festival en haar thema

Het Meaningful Matters Festival, ‘Hoe dan?…Zo dus!’ komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. In 2024 bestaat het overkoepelende gedachtengoed van de labels Avicenna Academie voor Leiderschap, Opleidingsinstituut KMBV, de Academie voor Toezichthouders en Empowering Center 5 jaar. ‘Een mooie mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan’, aldus Frank Seine en Monique Hammink, directie van Meaningful Matters.

 

‘De afgelopen 5 jaren hebben we vooral achter de schermen hard gewerkt om het gedachtengoed van Meaningful Matters goed te definiëren, vorm te geven en te verweven in onze labels’, zegt Monique. ‘Nu is het tijd geworden om extern meer te laten zien waarom we doen wat we doen. Waardoor we worden gedreven en hoe we daarbij anderen willen ondersteunen. Hoe kunnen wij anderen helpen om daadkrachtig te zijn en een verschil te maken? Het festival zien we daarvoor als een mooi startpunt’.

Synergie en co-creatie

Het festival is uiteraard ook bedoeld om de synergie te laten zien tussen de dochterlabels van Meaningful Matters onderling, én met het brede netwerk (docenten, experts, ervaringsdeskundigen, klanten etc.) er omheen. Frank:’Meaningful Matters bestaat uit meerdere labels, die ieder hun eigen identiteit hebben. Maar daar zit juist onze kracht. Onze deelnemers komen vanuit heel verschillende contexten, maar hebben met elkaar gemeen dat ze oplossingen in de complexe werkelijkheid zoeken. In diverse projecten zoeken we daarom die synergie op en creëren we met elkaar en ons netwerk, allen vanuit onze eigen expertise, een betekenisvol en impactvol programma’.

De ontwikkeling van het thema  Hoe dan? Zo dus!

Dat synergie en co-creatie met elkaar in het gedachtengoed van Meaningful Matters een belangrijke plek inneemt, werd ook duidelijk bij de eerste stappen richting de vormgeving van het festival. Om het thema van het festival scherp te kunnen definiëren en verder vorm te geven, zijn diverse netwerkpartners gevraagd naar welke onderwerpen volgens hen een plek verdienen op het festival. Zij staan met hun werkzaamheden namelijk volop in het werkveld én zijn goed bekend met de doelgroepen van onze labels. Hierdoor weten zij als geen ander welke relevante thema’s er spelen in de samenleving. In gesprek hebben zij onder meer hun visie gegeven over de uitdagingen in de huidige samenleving en in hun werkveld, maar bespraken we ook welke kansen zij zien. Welke verandermogelijkheden er zijn en wat daarvoor nodig is. Al deze input is uitgewerkt, samengevat en geclusterd, en heeft geresulteerd in drie ijkpunten die tijdens het festival centraal staan. Samen vormen zij het hoofdthema:

Lonkende perspectieven
Over de muren heen kijken
Daar waar het schuurt

HOE nu verder….?

En het verhaal gaat verder. Want in leuke brainstormsessies met ons netwerk en onze eigen collega’s komen we steeds een stapje dichterbij de inrichting van de finale sessies, georganiseerd rondom bovenstaande drie ijkpunten. Benieuwd naar wat het wordt en wie je kunt ontmoeten op woensdag 2 oktober? Vul dan het belangstellingsformulier in, dan houden we je als eerste op de hoogte van het laatste nieuws!