drs. Diana Monissen

Best Practice over het creëren van doorbraken, doordacht daadkrachtig leiderschap en het tonen van lef!
Door: drs. Diana Monissen

Workshopronde 3 | 14.45 uur | Podium: ‘Lonkende perspectieven’

Deze tijd vol complexe maatschappelijke opgaven vraagt soms (vaak) om de bereidheid om lef te tonen, daadkracht en de moed om een impopulaire of uitdagende boodschap te brengen. Met mogelijk risico’s voor jou als persoon of voor jouw functie. Een helder lonkend perspectief helpt daarbij! Je moet weten waarom je het doet en het moet wezenlijk belangrijk voor jou zijn om deze uitdaging voor elkaar te krijgen en doorbraken te creëren! Hoe luister je naar iedereen én maak je goed gefundeerde beslissingen die toch niet iedereen zal waarderen? Diana Monissen, onder andere voormalig voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, bespreekt in deze sessie haar persoonlijke missie, eigen kansen, uitdagingen, worstelingen en successen bij de ontwikkeling van dit centrum. Zij vertelt over het belang van vasthouden aan je lijn, van het kiezen van je eigen strategische route en de durf om de ‘hot seat’ te nemen.

Verwacht een casus die op veel momenten onmogelijk leek, maar toch vorm heeft gekregen. Dankzij de doordachte daadkracht en onwrikbaar vertrouwen in het lonkend perspectief van Diana!

Over Diana
Diana Monissen
is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Zij is onder andere voorzitter van de raad van commissarissen bij ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) Utrecht en voorzitter van de raad van toezicht van Maastro. Tevens is zij Lid van de  board of directors, als non-executive van Cofinimmo, een Belgisch beursgenoteerd bedrijf en voorzitter van de Supervisory Council van Hivos, Humanistisch Instituut Ontwikkelingssamenwerking. En voorzitter van de raad van commissarissen van L1 en lid van het bestuur van Maggie’s Groningen.

Diana was tot begin 2020 voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en heeft in die hoedanigheid een cruciale rol gespeeld bij de daadwerkelijke totstandkoming van dit bijzondere centrum met een uitdagende missie. Daarvoor was zij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar en Directeur-Generaal op het ministerie van VWS. Verder was zij lid van de raad van bestuur van Agis, bestuursvoorzitter van Mentrum (GGZ), directeur bij zorgverzekeraar Amicon, en bestuurder van Stichting De Lichtenvoorde voor mensen met een verstandelijke beperking.

Diana heeft ruimschootse ervaring als leider in settings waarbij maatschappelijke opgaves een grote rol spelen. Bijna zonder uitzondering vonden en vinden die plaats binnen een complex speelveld, waarbij veel gevraagd wordt van de stuurmanskunst in de boardroom, met sleutelfiguren vanuit de organisatie en een groot aantal belanghouders, zoals patiëntorganisaties, de overheid, het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Op haar eigen authentieke wijze met een enorme drive geeft zij leiding aan deze processen. Eén van haar uitgangspunten is dat in welke rol zij ook verkeert, zij zich altijd op de eerste plaats inspant voor degenen waarvoor de organisatie staat: de mens, de cliënt, de patiënt ofwel de klant.

Diana verzorgt interactieve sessies waarbij ze met praktijkvoorbeelden aan de slag gaat. Hier worden ervaringen/dilemma’s gedeeld en bespreekt Diana ook hoe zij daarin in verschillende situaties bij diverse organisaties mee om is gegaan.