U bevindt zich hier: Home » Online colleges voor toezichthouders

Online colleges voor toezichthouders

Geplaatst op 25 oktober 2023
Online colleges die je kunt volgen waar en wanneer het jou past!

NIEUW in het aanbod van de Academie voor Toezichthouders, waar ook Meaningful Matters label Avicenna als regiepartner bij betrokken is, zijn de online colleges. Dit zijn compacte, thematische modules die je online kunt volgen. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, je mee in ‘hun’ expertisethema. Omdat deze colleges niet op een specifieke datum geprogrammeerd zijn, kunt je ze op elk moment online aanschaffen en bekijken waar en wanneer het jou uitkomt. Onder meer volgende modules zijn inmiddels beschikbaar, bekijk het volledige aanbod op de website van Avicenna Academie voor leiderschap:

 • Waardegedreven Toezichthouden – door Marianne Luyer CMC
  In dit online college wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht.
 • Dynamische oordeelsvorming – door Ron Henkes
  Dit college gaat in op dit instrument om jouw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met je dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.
 • De wereld van de woningcorporaties
  Dit online college gaat in op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is sterk veranderd. Bestuurders en commissarissen zien zich dan ook geplaatst voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken.
 • Boardroom Dynamics – door Hannah Bovenkerk
  Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen mensen. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Dit praktische online college Boardroom Dynamics geeft suggesties en laat je experimenteren om dingen net iets beter of juist anders te doen.
 • De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht – door dr. mr. Abdelilah El Barzouhi
  Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In deze masterclass wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.
 • Toezien op onderwijskwaliteit – door drs. Tijmen Bolk
  Dit online college geeft inzicht in enerzijds het toezicht-houden op de basiskwaliteit van het onderwijs en anderzijds in de principes van toezichthouden op de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Daarbij wordt aangesloten op het toezicht door de externe toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) en wordt dit perspectief verbreed naar volle verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de kwaliteit van het primaire proces van de onderwijsinstelling.
 • Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties
  Dit online college geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.
 • De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen
  Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Dit college voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.